kaho na pyar hai



tepat koi 10 td.
my love antar mcj. tros bkak nih... hehe..
 time too myb dea tgh keja.. umm .. tak palah.. send swoh bkak tv2. ok mang absolutely my favour story nan my love :)  teringat my love time tngok cita too :(  
< miss u a >

Thank You! Datang Lagi :)

0 comments: